Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren
Daagt je uit!

Bestuur

Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 

De leden van de Raad van Toezicht 

  • Mevr. A. Knoet-Michels, voorzitter
  • Mevr. L. Branten-van Hoof
  • Mevr. G. Buter
  • Dhr. Drs. S. Kern
  • Mevr. Drs. A.J. van Mierlo

College van Bestuur 

Dhr. Dirck van Bennekom, voorzitter 
E-mail: d.vanbennekom@janvanbrabant.nl

Postadres en bezoekadres bestuur 

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond
Tel. 0492-525246
E-mail: bestuur@janvanbrabant.nl  

Bestuurssecretariaat

Mevr. R. van den Berg (Rieneke)
Tel. 0492-525246
E-mail: bestuur@janvanbrabant.nl 

Ondersteuning bestuur en directie (personeel en organisatie) 

Mevr. P. Ruijsink (Petra)
Tel. 0492-525246
E-mail: p.ruijsink@janvanbrabant.nl

Mevr. R. van den Berg (Rieneke)
Tel. 0492-525246 
E-mail: r.vanden.berg@janvanbrabant.nl 

 

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Mevrouw R. Harting
Tel. 0492 525 246
E-mail: r.harting@janvanbrabant.nl

Mevrouw M. van Kempen
Tel. 0492-510306
E-mail: m.vankempen@janvanbrabant.nl

Mevrouw D. Leijte
Tel. 0492-549448
E-mail: d.leijte@janvanbrabant.nl

De heer T. van Lieshout
Tel. 0492-525246
E-mail: t.vanlieshout@janvanbrabant.nl

De heer C. Nguyen
Tel. 0492-525246
E-mail: c.nguyen@janvanbrabant.nl

Externe onafhankelijke vertrouwenspersoon
Mevrouw R. Koolhaas
Tel. 06-14025439

Inspectie 

Inspectie van het Onderwijs
Tel. 0800-8051
Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme.