Daagt je uit!

Docent NT2 

Docent NT2, een vak apart!

Eerste Opvang Anderstaligen.

Het Jan van Brabant College vestiging Deltaweg heeft een nevenvestiging voor anderstaligen (nevenvestiging Gasthuisstraat). Hier wordt onderwijs gegeven aan kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die recent naar Nederland zijn gekomen en de Nederlandse taal, regels, gewoonten en gebruiken niet eigen zijn. Deze kinderen hebben meer dan andere kinderen behoefte aan structuur, veiligheid, duidelijkheid, begrenzing, zorg. Om een goed leerklimaat neer te zetten voor deze specifieke doelgroep zijn gespecialiseerde leerkrachten van groot belang. Docenten die het in de vingers hebben om, om te gaan met de grote diversiteit aan culturen, didactisch sterk onderlegd zijn en bovenal een klik hebben met deze bijzondere doelgroep.

Per 15 april a.s. gaan we starten met een 12e groep waardoor er vacatureruimte is voor 36 tot 40 lesuur in totaal.

Gevraagde kwalificaties:
- getuigschrift relevante lerarenopleiding 2e graad of;
- Pabo diploma.
- In bezit zijn van een NT2 certificaat heeft een pré.

Heb jij affiniteit met deze doelgroep, ben jij pedagogisch én didactisch sterk, doortastend, enthousiast en pro-actief? Kun je omgaan met de uitdagingen die het geven van onderwijs op een eerste opvang anderstaligen met zich mee brengt? Houd je van werken in een dynamische omgeving op een kleinschalige school? En als laatste maar niet de minste, wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van deze kinderen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren op deze vacature!

Wil je eerst wat meer informatie over de vacature, de doelgroep of de organisatie, neem dan telefonisch contact op met de heer Bart Verstijnen, afdelingsleider nevenvestiging Gasthuisstraat op het telefoonnummer: 0492-549448, e-mail bart.verstijnen@janvanbrabant.nl.

Solliciteren?
Stuur je motivatie en CV voor 15 maart a.s. naar vacature@janvanbrabant.nl t.a.v. de heer Bart Verstijnen.
Graag zien wij in je motivatie een antwoord op de volgende vragen:
Wat voor een doelgroep en bijbehorende dynamiek denk je aan te treffen?
Op welke dagen en voor hoeveel uur ben je beschikbaar?

We zien je reactie tegemoet!