Daagt je uit!

Vacatures en Stages

Het openbare Jan van Brabant College Helmond bestaat uit 2 zelfstandige scholen: Jan van Brabant Molenstraat en Jan van Brabant Deltaweg. De vestiging Molenstraat biedt mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs mavo, havo en vwo. De vestiging Deltaweg is een kleine, overzichtelijke school voor mavo en vmbo gl. De nevenvestiging Gasthuisstraat biedt Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) met LWOO aan. Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijsaccenten.

The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat also offers bilingual (EN-NL) education at mavo, havo and vwo level. The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat is constantly on the lookout for English native or near-native speaker teachers of many different subjects, willing to work at our school. Native or near-native speakers are especially welcome to apply.

Vacatures 

Vestiging Molenstraat:

Vestiging Deltaweg en nevenvestiging Gasthuisstraat (EOA / ISK):

Open sollicitatie NT2:

Ben jij in het bezit van een NT2 certificaat, bevoegdheid Nederlands of pabo diploma aangevuld met aantoonbare ervaring in het NT2 onderwijs? Wij zien je open sollicitatie t.a.v. Bart Verstijnen graag tegemoet op vacature@janvanbrabant.nl.

Stageplaatsen

Het Jan van Brabant College is partner in Trion Opleidingsschool, samen met Fontys Hogeschool Tilburg, Stedelijk College Eindhoven en het Pius X College in Bladel. Om het beste uit de leerlingen te halen is het namelijk belangrijk dat alle collega's van een school samen een professionele leergemeenschap vormen. Daarbinnen leer je als docent van en met je collega's, je leerlingen en sinds 2015 ook met je stagiaires. Jaarlijks zijn de vestigingen van het Jan van Brabant College de thuisbasis voor circa 40 studerende docenten uit alle leerjaren. Als opleider is Fontys nauw betrokken bij het plaatsen en begeleiden van stagiaires.

Op het Jan van Brabant College zien we studenten als volwaardige personeelsleden. Natuurlijk moet je nog veel leren, maar je draait (als mogelijk toekomstige) collega mee in het team. Collega's leren altijd van elkaar. Dat betekent dat de stagiaires niet alleen leren van hun begeleiders, maar dat dit ook zeker andersom het geval is. Praktisch gezien betekent dit dat stagiares voor een frisse wind en nieuwe ideeën zorgen waar iedereen, docent en leerling, van profiteert.

In de school zijn een groot aantal docenten getraind als leerwerkplekbegeleiders om het meeste te halen uit jouw stage. Voor het merendeel van de vakken die bij ons op school gegeven worden is er dus goede begeleiding aanwezig. We beschikken over stageplaatsen voor alle leerjaren voor een groot deel van de vakken.

Informatie over Trion Opleidingsschool is te vinden op www.trionopleidingsschool.nl 
Voor meer informatie over stages op het Jan van Brabant College kun je contact opnemen met Petra Ruijsink (P&O Adviseur) via e-mail p.ruijsink@janvanbrabant.nl.

Weet je al zeker dat je stage bij ons wilt lopen? Stuur dan je CV, een korte motivatie en voor welk vak en leerjaar je een stage zoekt naar vacature@janvanbrabant.nl.