Daagt je uit!

Bestuur

Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 
 

De leden van de Raad van Toezicht 

  • Dhr. A. van Hest, voorzitter
  • Mevr. L. Branten-van Hoof
  • Mevr. G. Buter
  • Dhr. Drs. S. Kern
  • Mevr. A. Knoet-Michels
  • Mevr. Drs. A.J. van Mierlo

College van Bestuur 

Dhr. Drs. L.M.M. van Genugten (Lambèrt), voorzitter 
Mobiel: 06-22934267 
Tel: 0492-525246 
 

Postadres en bezoekadres bestuur 

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond 
Tel. 0492-525246 
 

Bestuurssecretariaat

Mevr. K. Steenbakkers (Karin)
Tel. 0492-525246 
 

Ondersteuning bestuur en directie (personeel en organisatie) 

Mevr. P. Ruijsink (Petra)
Tel. 0492-525246
 
Mevr. C. A. van den Berg (Rieneke)
Tel. 0492-525246 
 

Ondersteuning bestuur en directie (financiën en beheer) 

Dhr. R. Haneveer (Rob) 
Tel. 0492-525246
 

Inspectie 

Inspectie van het Onderwijs 
Tel. 0800-8051 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme.